Over RBH

Over RBH

RBH staat voor (stichting) Regenboogbelang Heerenveen en is in 2019 opgericht. De stichting richt zich op thema’s die betrekking hebben op LHBTI. Dat is de afkorting van lesbisch, homo, biseksueel, transgender, interseksueel en een ieder die zich aangesproken voelt.

Visie:
RBH heeft als visie: Geloven in een gemeente die een inclusieve samenleving kent waar iedereen geaccepteerd en gerespecteerd wordt en zich veilig voelt om zichzelf te zijn.


Missie:
• RBH is de oren en ogen in de samenleving om de maatschappelijke problematiek binnen de LHBTI’s gemeenschap te vertalen naar de (regenboog)gemeente Heerenveen. Met als doel dat LHBTI’s weten zich gesteund en voelen zich veilig(er) en weerbaar(der) in het sociale domein: op school, op straat, op het werk, in de zorg en thuis, in de sport en in hun eigen sociale kring.
• In de gemeente Heerenveen sterk, actief, zichtbaar en herkenbaar zijn;
• Activiteiten organiseren die ondersteuning bieden aan LHBTI’s die met vragen kampen als gevolg van hun seksualiteit en genderdiversiteit;
• Verbindingen creëren met maatschappelijke organisaties waarmee duurzame
samenwerkingsverbanden gesloten kunnen worden.

Overhandiging regenboogvlag bij SC Heerenveen Vrouwen.

Voorlichting
Scholen en organisaties kunnen bij RBH terecht voor vragen over voorlichtingen, workshops en trainingen in gemeente Heerenveen. 

Activiteiten
Stichting Regenboogbelang Heerenveen organiseert 
diverse activiteiten waaronder de laagdrempelige ontmoetingsavonden OUT.frl (alle leeftijden), de Regenboogweek Heerenveen en de filmavonden Rainbow Specials in de bioscoop. Daarnaast is RBH regelmatig aanwezig bij diverse evenementen en zullen er nieuwe activiteiten worden ontwikkeld. Bekijk de agenda voor de actuele activiteiten.