Interview Ross-Aäron Royaards

Wil je je voorstellen?

Ik ben Aäron Royaards, 54 jaar en geboren in de gemeente Dwingeloo in Drenthe. Na de middelbare school heb ik op de kunstacademie in Kampen het vak schilderen gevolgd. Ik wist daarna niet goed hoe ik een carrière als kunstschilder moest opbouwen, dus sloeg ik een ander pad in. Ik koos voor de Hbo-opleiding sociaal juridische dienstverlening en ging werken voor en met vluchtelingen. Ik zat nog een half jaar op de Koninklijke Militaire Academie (KMA). Daarna werkte ik als sociaal juridisch adviseur voor gewonde veteranen/ ex-militairen, en als beleidsmedewerker Veteranenzorg bij Defensie. Deze banen brachten mij ook in contact met veteranen en beroepsmilitairen. Vanuit interesse en omdat ik diepgang miste in mijn werk, ging ik in 2010 theologie studeren aan de toen nog katholieke Radbouduniversiteit in Nijmegen. Sinds drie jaar woon ik in Heerenveen en werk als zorgondersteuner in de ouderenzorg. Verder ben ik veel te vinden in de katholieke Heilige Geestkerk in Heerenveen en bezoek ik regelmatig kloosters.

Is hoe ‘Hoe Alex ontwaakte’ gebaseerd op waar gebeurde gebeurtenissen?

Soms wel, maar het is een verzonnen verhaal; het is een roman. Er zitten wel elementen in van dingen die ik of een ander hebben beleefd, maar niets is één op één te herleiden naar bestaande personen. Ook komt de discotheek de Roze Wolk in het verhaal voor. Die heeft echt bestaan, maar ik heb er wat betreft de muziek een eigen draai aan gegeven. Er zitten enkele overeenkomsten in met mijn eigen leven. De hoofdpersoon Alex heeft bijvoorbeeld ook op de KMA gezeten, maar in tegenstelling tot hem ben ik geen landmachtofficier geworden! Ik ging destijds naar de KMA omdat ik graag uitgezonden wilde worden naar voormalige oorlogsgebieden om mee te helpen aan wederopbouw, maar ook vanwege de saamhorigheid, het avontuur en de romantiek die er om heen hangt. Maar al snel bleek dat het praktische leidinggeven niets voor mij is. Maar ik heb daar wel veel geleerd over doorzettingsvermogen en dat je altijd meer kunt dan je denkt.

Het is een lijvig boek (442 pagina’s) geworden: kan je in het kort zeggen waar het verhaal over gaat?

Het gaat over vier mannen wiens leven met elkaar verstrengeld raken. Alex, de hoofdpersoon worstelt met zijn identiteit en besluit om naar de KMA te gaan. Als luitenant wordt hij uitgezonden naar Afghanistan. Hij is een wat gekweld persoon door wat hij in zijn jeugd heeft meegemaakt. Hij is als een bloem die nog niet is opengegaan. Hij is de persoon die zelf meerdere malen ontwaakt, maar hij is ook de vonk die anderen doet ontwaken. Hij worstelt met seksualiteit, onder andere vanwege zijn geloof. Door de ontmoeting met Benny ontdekt hij dat hij homoseksueel is. De derde persoon is de Texaanse Jake. Kenmerkend voor al deze mannen is dat zij op zoek zijn naar, maar ook worstelen met liefde. De vierde persoon Ryuichi, met een Japanse achtergrond, levert zijn eigen unieke bijdrage aan het verhaal. Over dit personage heb ik veel positieve reacties gehad, terwijl ik deze pas op het laatst in het verhaal heb gevoegd. Om deze vier mannen spelen dus allerlei verwikkelingen.

Wanneer en waarom ben je met het boek begonnen?

Ik heb altijd al een boek willen schrijven, maar kwam nooit verder dan wat korte verhalen. In 2013 ben ik begonnen. Ik had toen een diep verlangen om te schrijven over een diepgevoelde liefdevolle vriendschap die zou beginnen in een legertent. Het aparte wereldje van het leger en de kameraadschap hebben mij nooit losgelaten. Het verhaal begon met dagdromen, totdat ik dacht: waarom schrijf ik het niet op? En zo begon het balletje te rollen. Verder kon ik ook mijn passie voor muziek en kunst kwijt in dit boek. Muziek is ook heel belangrijk voor veteranen, omdat het zoveel herinneringen oproept, pijnlijke, maar ook mooie. Alle hoofdpersonen zoeken naar de ware liefde en naar een thuis. Zullen ze dit ook vinden aan het eind van het boek? Voor mij persoonlijk is het antwoord in ieder geval duidelijk: Gods huis is mijn thuis. En daar is ook mijn geliefde.

Het geloof speelt inderdaad een duidelijke rol in het boek. Waarom vind je dit belangrijk in het kader van ontwaken?

Voor mij is geloof heel belangrijk. God is alles! Ik wil aan mensen graag iets van het christelijk geloof laten zien. Dat vind ik mooi. God speelt een hoofdrol in het ontwaken; Hij heeft ons geschapen en hoe dichter je bij God staat des te makkelijker gaat het ontwaken. En ik wilde ook laten zien dat het christelijke geloof veel meer is dan ‘Sodom en Gomorra en het wijzende vingertje van de kerk’, hoewel ik de negatieve kanten van de kerk ook benoem. Bij Benny zie je als hij samen met Alex aan het bidden is hoe je God echt kan ervaren. Dat is zeker een autobiografisch element in het verhaal.

Waar speelt het verhaal zich af?

Inclusief de proloog speelt het zich af in Mesopotamië uit de tijd van de Bijbelverhalen over koning David. Daarna spelen delen van de roman zich af in Nederland, Afghanistan, Amerika en Japan.

Heb je een speciale doelgroep voor ogen met dit boek?

Natuurlijk hoop ik op een breed publiek. Maar ik heb toch ook speciaal mensen voor ogen die met hun geloof worstelen, en/of die bi- of homoseksueel zijn. En ik vraag me nog steeds af waarom er in Godsnaam zo moeilijk wordt gedaan over homo- bi- en transseksualiteit. Sommige ge- en verboden uit de Bijbel worden gezien als ‘niet meer van deze tijd’, bijvoorbeeld dat vrouwen in de kerkdienst niet mogen spreken. En terecht. Maar wanneer het gaat over homoseksualiteit moeten de teksten hierover ineens letterlijk genomen worden. Waarom wordt er niet met gelijke maat gemeten?

Hoe ga je om met schrijven en schrappen?

Ik schrijf eigenlijk zoals ik ook schilder. Het begint met beelden en tekstflarden, maar tegelijkertijd heb ik wel een vage hoofdlijn, een filmscript als het ware in mijn hoofd. En al die flarden schuif ik dan als een puzzel in elkaar. In het boek zie je dat soms ook terug als ik terugspring in de tijd. En wat betreft schrappen, ja dat heb ik zeker ook gedaan. Voor een bepaald personage, waar ik nu niet teveel over wil zeggen, heb ik het einde veranderd.

Ben je bezig met een nieuw boek?

Nee, ik heb wel wat losse flarden en oude korte verhaaltjes op papier staan waar ik misschien nog iets mee moet. Maar eerst wil ik graag overpeinzingen over het christelijk geloof op papier zetten.

Titel : Hoe Alex ontwaakte
Uitgeverij: Van Warven, Kampen
ISBN 978 94 93288 26 3

Firda wint Regenboogprijs 2023

Ester Postmus ontving uit handen van Pieter Post de RBH Regenboogprijs 2023.

HEERENVEEN – Met een verbaasde glimlach ontvingen directeur Minke Molenaar en docente Esther Postmus van Firda-locatie Sportstad Heerenveen woensdagochtend 11 oktober de Regenboogprijs 2023. Na het hijsen van de regenboogvlag ter ere van nationale Coming Out Day werden ze door Regenboogbelang Heerenveen verrast met de prijs voor hun inzet om LHBTI+ een plek te geven in de maatschappij. “Een missie die we letterlijk en figuurlijk hoog in het vaandel hebben staan”, lachten beide dames wijzend op de wapperende regenboogvlag.

 

De week van de liefde in februari. De Regenboogweek in oktober. En paarse vrijdag in december. Het gehele jaar door staan de thema’s seksualiteit, relaties & welbevinden op de kalender bij scholengemeenschap Firda in Heerenveen. Esther Postmus is als projectleider Gezonde School één van de kartrekkers om genderdiversiteit en seksualiteit op de locaties in Heerenveen op de kaart te zetten. “Samen met Regenboogbelang Heerenveen zorgen we voor kleurrijke evenementen en voorlichtingen.”

 

Zo staat deze hele week in het teken van de Regenboogweek. “Van afgelopen maandag tot en met komende vrijdag besteden we aandacht aan diversiteit en inclusie op onze locaties Sportstad en Saturnus, onder andere middels lessen bij het vak Burgerschap en voorlichtingen van externe gastsprekers”, vertelt Esther trots. “Op verschillende opleidingen (van zorg, sport, IT tot aan logistiek) krijgen studenten voorlichting van gastsprekers van Regenboogbelang Heerenveen en Tûmba. Van een escaperoom waarin ze een inkijkje krijgen in het coming out proces tot een voorlichting waarbij ze in gesprek kunnen gaan over vooroordelen met een ervaringsdeskundige.”

 

Interesse en respect

Ook Regenboogbelang Heerenveen is deze week zichtbaar aanwezig op beide schoollocaties in Heerenveen. “We werken al langere tijd samen tijdens dit soort themaweken”, legt Esther uit. “Regelmatig komen medewerkers van Regenboogbelang langs om gastlessen te geven over een bepaald thema. Dat kan gaan over genderdiversiteit, maar ook over relaties en seksualiteit. Waar studenten voorheen giechelig deden over dit soort onderwerpen, merk ik dat er steeds meer interesse en wederzijds respect is binnen onze locaties. Juist daar doen we het voor.”Naast Regenboogbelang Heerenveen bestaat het netwerk dat Esther als projectleider Gezonde School heeft opgebouwd uit diverse andere maatschappelijke organisaties. “Denk aan Tûmba, Fier, Blootnodig, de GGD, maar ook de politie. Samen met hen proberen we thema’s die voorheen taboe waren bespreekbaar te maken op onze locaties. Verbondenheid, verdraagzaamheid en solidariteit zijn de kernwaarden van Firda. We willen studenten laten zien dat iedereen er mag zijn en dat we met elkaar de dialoog aan kunnen gaan over wat jij belangrijk vindt.”

 

Gender and Sexuality Alliance

Om die dialoog te stimuleren wil Esther een GSA opzetten binnen de twee schoollocaties in Heerenveen. “GSA staat voor Gender and Sexuality Alliance: een groep waar studenten van allerlei seksuele oriëntaties, sekses en genderuitingen zich bij kunnen aansluiten”, legt ze uit. “Op dit moment is er op beide locaties in Heerenveen al een soortgelijk initiatief, maar tot nog toe is dat nog een beetje los zand. Mijn doel is om deze clubs te versterken. Denk aan ondersteuning bij het organiseren van schoolactiviteiten, zodat onze GSA’s meer zichtbaar worden binnen onze schoollocaties.”

Daarnaast verwijst Esther studenten regelmatig door naar het activiteitenprogramma van Regenboogbelang Heerenveen. “Van een pubquiz tot een filmavond: ik weet dat er in Heerenveen genoeg te doen is op dit gebied. Ook het telefoonnummer van de luisterlijn van Regenboogbelang deel ik met studenten die daar behoefte aan hebben om vragen te stellen over hun geaardheid. Buiten de muren van onze school is een breed netwerk waar ze met vragen terecht kunnen. Daar maak ik graag gebruik van.”

 

Kleurrijke samenwerking


De intensieve samenwerking met Regenboogbelang Heerenveen is van grote meerwaarde voor Firda, benadrukt Esther. “Ik zou iedere school aanraden om contact op te nemen met organisaties en initiatieven in de regio op het gebied van seksualiteit, relaties & welbevinden. Het geeft je de mogelijkheid om net iets dieper in te gaan op een thema en heel snel aan te kunnen sluiten op de actualiteit. Dus schroom niet en klop aan bij een organisatie bij jou in de buurt. Het levert gegarandeerd een kleurrijke samenwerking op!”

 

Meer informatie en het complete programma van de Regenboogweek Heerenveen is te vinden op www.rbh.frl.

 

Regenboogweek 2023: Leef je kleur!

Van 9 tot en met 15 oktober 2023 is weer de Regenboogweek in de gemeente Heerenveen. Het thema van dit jaar is ‘Leef je kleur!’. Regenboogbelang Heerenveen (RBH) nodigt iedereen uit om deel te nemen aan diverse kleurrijke activiteiten tijdens de week.

De Regenboogweek valt jaarlijks in de week van 11 oktober, de Internationale Coming Out Dag. Op die dag wordt er over de hele wereld de regenboogvlag gehesen om te benadrukken dat iedereen zichzelf moet kunnen zijn. Jezelf zijn en je veilig voelen bij hoe en wie je bent, dat is voor iedereen belangrijk. Helaas is dit voor veel LHBTI’s nog steeds niet vanzelfsprekend. De Regenboogweek Heerenveen vraagt ook dit jaar extra aandacht voor dit thema. Naast het hijsen van de vlag zijn er in regenbooggemeente Heerenveen een week lang uiteenlopende activiteiten waarbij iedereen van harte welkom is.

Programma

In samenwerking met kunstenaars uit de regio is de hele week de expositie ‘Leef je kleur’ te zien in het Posthuis Theater. De toegang is gratis. Op maandag 9 oktober wordt de thematafel in de bibliotheek geopend en lezen vrijwilligers van RBH voor uit het kinderboek Koning & Koning op scholen binnen de gemeente. Woensdag 11 oktober is inmiddels traditiegetrouw de dag dat de regenboogvlag wordt gehesen. ’s Avonds is de prijswinnende film ‘The Blue Caftan’ te zien in de Bios Heerenveen. Op vrijdag 13 oktober is er een feestelijke ontmoetingsavond van OUT.frl bij Lekkerzzz. Zondag 15 oktober staat bij een aantal kerken in de gemeente Heerenveen de dienst in het teken van inclusie en samenleven. Daarnaast zijn er deze week activiteiten speciaal voor jongeren en bij de ouderenzorg. 

Regenboogprijs

Tijdens de Regenboogweek wordt ook dit jaar weer de Regenboog aanmoedigingsprijs uitgereikt. Deze prijs wordt toegekend aan een initiatief of persoon die heeft bijgedragen aan inclusie en bespreekbaar maken van LHBTI+ onderwerpen in regio Heerenveen. 

Kijk voor meer informatie en het complete programma op: www.rbh.frl/regenboogweek.

Bibliotheek Heerenveen wint Regenboogprijs 2022

HEERENVEEN – Vol verbazing namen de medewerkers van de openbare bibliotheek in Heerenveen dinsdag 11  oktober de Regenboog aanmoedigingsprijs van stichting Regenboogbelang Heerenveen in ontvangst. De prijs is bedoeld voor organisaties en verenigingen die zich inzetten om het thema LHBTIQ+ een plek te geven in de maatschappij. “In onze bibliotheek is dat inmiddels de gewoonste zaak van de wereld”, vertelde Tjallie Bijlsma terwijl ze de prijs kreeg uitgereikt. “Maar dit had ik nooit verwacht.”

De grote displaytafel in de bibliotheek in Heerenveen is niet over het hoofd te zien. Op de tafel prijkt een flinke stapel boeken met ieder een kleurrijk regenbooghartje op de rug. Daarnaast vinden bezoekers hier folders en dvd’s; allemaal met LHBTIQ+ als thema. Ook op de jeugdafdeling voor 12 tot 15 jaar staat eenzelfde soort tafel, gevuld met themaboeken speciaal voor de puberende doelgroep. “Deze boeken raakten ondergesneeuwd door alle andere boeken”, legt medewerker Tjallie Bijlsma uit. “Terwijl wij het juist zo belangrijk vinden dat mensen zichzelf kunnen en mogen ontdekken. Daar dragen we graag ons steentje aan bij.”

Van ‘Anders’ naar ‘Jezelf zijn’

Van prentenboeken voor de allerkleinsten en dvd’s voor de basisschool tot brochures voor pubers en boeken voor volwassenen. De bibliotheek in Heerenveen heeft heel wat informatie in huis over het LHBTIQ+ thema. Tot voor kort stonden deze thema prentenboeken gerangschikt onder de noemer ‘Anders zijn’. Een term die niet past bij het thema, vonden ze in Heerenveen. Vandaar dat deze boeken tegenwoordig te vinden zijn bij de afdeling ‘Jezelf zijn’. “Daar gaat het per slot van rekening om”, vindt Tjallie. “Iedereen mag zichzelf zijn.”

Naast Nederlandstalige literatuur over het thema LHBTIQ+ beschikt de Heerenveense bieb ook over themaboeken in andere talen. “We hebben alle boeken over dit thema verzameld en voorzien van een nieuwe sticker”, legt Tjallie uit. “Ieder boek draagt tegenwoordig een vrolijk regenbooghartje op de rug. Daarmee zijn ze niet alleen goed herkenbaar, maar stralen ze ook uit dat het thema geen zware kost hoeft te zijn. Ons doel is om alle bezoekers – van jong tot oud – kennis te laten maken met het LHBTIQ+ thema, zonder dat daar anno 2022 nog een taboe op hoeft te liggen. Het thema mag zichtbaar zijn. Sterker nog: het mag gelijk opvallen wanneer je bij ons binnenstapt.”

Van jong tot oud

Het prentenboek ‘Koning en Koning’ van kinderboekenschrijfster en illustrator Linda de Haan uit Burgum was in 2000 één van de eerste kinderboeken dat op een luchtige manier aandacht gaf aan het thema, herinnert Tjallie zich nog goed. “Inmiddels zijn er veel meer boeken voor kinderen die gaan over de zoektocht naar je eigen identiteit, het vinden van zelfvertrouwen en de ontdekking dat er meerdere genders mogelijk zijn. Als bibliotheek vinden we het ontzettend belangrijk dat kinderen hier al van jongs af aan mee in aanraking komen. Daardoor halen we het zware stempel van het onderwerp af en maken we het bespreekbaar.”

Inmiddels staat Koning & Koning bij de meeste bibliotheken op de plank. Dat geldt overigens niet voor de overige boeken over het LHBTIQ+ thema. Tjallie: “Zeker voor kleinere bibliotheken is het lastig om al deze boeken aan te schaffen. Vandaar dat we een themalijst hebben gemaakt met twee wisselcollecties. Deze boeken rouleren langs de verschillende bibliotheken en uitleenpunten van Mar en Fean. Daardoor maakt het niet uit of je in de bieb in Heerenveen, Sneek, Joure, Lemmer, Bolsward, Wommels, Balk of Koudum komt. Overal vind je de boeken over dit thema.”

Een inclusieve samenleving

Met de displaytafels, de kleurrijke stickers op de rug en de wisselcollectie draagt de bibliotheek in Heerenveen actief haar steentje bij aan een inclusieve samenleving waar iedereen gerespecteerd wordt en zich veilig kan voelen om zichzelf te zijn. Reden voor stichting Regenboogbelang Heerenveen om de Regenboog aanmoedigingsprijs dit jaar uit te reiken aan de bieb. Een blijk van waardering die de medewerkers in Heerenveen volledig verrast. “Ons doel is dat iedereen zich thuis voelt in onze bibliotheken. Maar dat we daarvoor de Regenboogprijs zouden krijgen, hadden we  nooit verwacht. Prachtig”, glunderen ze.

Kijk voor meer informatie en het complete programma van de Regenboogweek op www.rbh.frl.

Regenboogweek 2022

HEERENVEEN – Van 10 tot en met 16 oktober 2022 organiseert stichting Regenboogbelang Heerenveen (RBH) weer de Regenboogweek. Een week vol kleur!

Op 11 oktober, de internationale Coming Out Dag, wordt er over de hele wereld de regenboogvlag gehesen om te benadrukken dat iedereen zichzelf moet kunnen zijn. Jezelf zijn en je veilig voelen bij hoe en wie je bent, dat is voor iedereen belangrijk. Helaas is dit voor veel LHBTI’s nog steeds niet vanzelfsprekend. De Regenboogweek Heerenveen vraagt ook dit jaar extra aandacht voor dit thema. De regenboogvlag wordt dit jaar gehesen bij het Mienskipssintrum Leppehiem in Akkrum. RBH roept in samenwerking met Sipke Jan Bousema en Moeders en Vaders van Fryslân op om in heel Friesland tijdens de week de regenboogvlag te hijsen.

Naast het hijsen van de vlag zijn er in regenbooggemeente Heerenveen een week lang uiteenlopende activiteiten waarbij iedereen van harte welkom is.

Programma

Op maandag 10 oktober wordt de gratis toegankelijke fototentoonstelling Oud Roze in zorgcentrum Coornhert State in Heerenveen geopend. Door de hele week heen wordt er op diverse basisscholen binnen de gemeente Heerenveen door vrijwilligers van RBH voorgelezen uit het kinderboek Koning & Koning. Daarnaast is er op woensdag 12 oktober een Rainbow specials filmavond bij de Bios, wordt op  vrijdag 14 oktober de Pride Photo buitenexpositie geopend in het centrum van Heerenveen en is er avonds een kleurrijke Pubquiz tijdens OUT.frl. Op zondag 16 oktober staan bij een aantal kerken in Heerenveen de dienst in het teken van inclusie.

Regenboogprijs

Tijdens de Regenboogweek wordt ook dit jaar weer de Regenboog aanmoedigingsprijs uitgereikt. Deze prijs wordt toegekend aan een initiatief of persoon die heeft bijgedragen aan inclusie en bespreekbaar maken van LHBTI+ onderwerpen in regio Heerenveen. 

Kijk voor meer informatie en het complete programma op www.rbh.frl/regenboogweek

RBH start in maart met activiteiten

Vanaf maart starten in Heerenveen weer de maandelijkse activiteiten van stichting Regenboogbelang Heerenveen (RBH).

In samenwerking met de Bios Heerenveen zijn er maandelijks de Rainbow Specials filmavonden. Hiervoor selecteert RBH films uit het brede aanbod van de LHBTI-cinema. Woensdag 2 maart is de film Girls Lost te zien. Drie tienermeisjes krijgen een verrassend nieuwe blik op het leven wanneer ze op mysterieuze wijze in jongens veranderen. Een magisch-realistisch sprookjesdrama over genderidentiteit, gebaseerd op de prijswinnende young adult-roman Pojkarna van Jessica Schiefhauer.

De Rainbow Specials filmavonden beginnen om 19.30 uur. Na afloop is er de mogelijkheid om gezellig na te praten over de film. 

Vanaf 11 maart worden ook de OUT.frl ontmoetingsavonden weer georganiseerd door RBH. Iedere tweede vrijdag van de maand is in lunchroom Lekkerzzz een gewoon gezellige meet & greet met muziek en een hapje en drankje. Voor LHBTI’s en ieder die zin heeft in een avond zonder hokjes. Regelmatig worden er wisselende activiteiten georganiseerd en alle leeftijden zijn welkom. De deuren van OUT.frl zijn vanaf 20.00 uur geopend en de toegang is gratis. 

Op alle activiteiten zijn de actuele coronamaatregelen van toepassing. Kijk voor meer informatie en de complete agenda op www.rbh.frl/agenda.

Wim Swart onderscheiden met de regenboogprijs

Stichting Regenboogbelang Heerenveen (RBH) heeft dit jaar de tachtigjarige Wim Swart onderscheiden met de Regenboogprijs. De prijs wordt sinds 2020 uitgereikt aan een initiatief of persoon die heeft bijgedragen aan de acceptatie en het bespreekbaar maken van LHBTI+ onderwerpen in de gemeente Heerenveen.

Foto: Mustafa Gumussu
Foto: Liam Rijken

Wim is op latere leeftijd uit de kast gekomen en heeft ervaren hoe het is om je gevoelens jarenlang weg te stoppen. Het wegstoppen van jezelf heeft ook zijn negatieve weergave op je lichamelijke gestel. Aan dit gegeven heeft Wim een positieve draai gegeven. 

Landelijk is Wim bekendheid geworden door zijn deelname aan het televisieprogramma van Gerard Joling en Gordon ‘Waarheen, Waarvoor?!’, waarin hij openlijk zijn geaardheid deelde. Zijn verhaal is voor velen een inspiratie geweest, gebleken uit de vele positieve reactie die hij heeft ontvangen. Wim wil graag een voorbeeld zijn en de taboe sfeer en vooroordelen doorbreken. Iets wat hij ook deed in het programma van Alie B ‘Ali’s mensentuin’. Wim heeft zich de afgelopen jaren fanatiek ingezet voor meer kleur in de regenbooggemeente Heerenveen en met name in het leven van LHBTI-ouderen. 

RBH hoopt door het uitreiken van de jaarlijkse regenboogprijs ook andere personen en initiatieven te motiveren om zich in te zetten voor een inclusieve samenleving waar iedereen geaccepteerd en gerespecteerd wordt en zich veilig voelt om zichzelf te zijn.

Van 11 tot en met 17 oktober zijn er diverse activiteiten tijdens de Regenboogweek Heerenveen. Kijk voor meer informatie en het programma op www.rbh.frl/regenboogweek

 

Opening Cultureel Seizoen 2021

Infomarkt opening cultureel seizoen

Op zaterdag 4 september is RBH aanwezig tijdens de opening van het culturele seizoen: Fan ticht nei iepen. Je vindt ons van 12.00 – 17.00 uur op de infomarkt in het parkje tegenover het Posthuis Theater. Wees welkom!

Over Fan ticht nei iepen:

Na een lange periode van niet mogen zingen, dansen, muziek en theater maken, is weer optreden iets waar veel beoefenaars naar snakken. Daarom organiseren het Posthuis Theater en Bigband Heerenveen op zaterdag vier september ‘Fan ticht nei iepen’, de opening van het culturele seizoen in Heerenveen.

(Amateur)kunst is niet iets wat je via een dvd’tje gaat bekijken, maar wil je in het echt beleven, zowel als maker als publiek. In de lange coronaperiode hebben velen niet mogen zingen, muziek maken, dansen of in het theater kunnen staan. Daardoor voor velen een periode van groot gemis. Het beleven van kunsten zorgt voor verbinding en draagt bij aan een inclusieve samenleving, binnen alle lagen van de bevolking.

Meer dan 300 deelnemers staan te trappelen om weer naar buiten te mogen treden en samen hun kunsten te vertonen. Reden genoeg om het nieuwe seizoen positief en feestelijk te beginnen. Op zaterdag vier september van 12.00 tot 17.00 uur bruist het kleurrijke centrum van Heerenveen. Er zijn drie podia: in het parkje tegenover het Posthuis Theater, op het Molenplein en Gemeenteplein. Aansluitend is er vanaf 17.00 uur ook dit jaar weer het van Rock tot Roll festival op de nieuwstraat in Heerenveen.

Kom ook naar het centrum van Heerenveen, ontmoet de cultuurmakers en vier de opening van het cultureel seizoen. De toegang is gratis! Kijk voor meer informatie op www.uitheerenveen.nl.

OUT.frl Terrasmiddag

Vanaf juni kunnen er in Heerenveen weer fysieke ontmoetingen van OUT.frl plaatsvinden. Voor iedereen die zin heeft in een gezellige middag is het terras op zondag 13 juni vanaf 14.00 uur geopend. Vooraf aanmelden is niet nodig. Er gelden de actuele coronamaatregelen.

OUT.frl is voor LHBTI’s en ieder die zin heeft in een middag/avond zonder hokjes. Alle leeftijden zijn welkom. Een gewoon gezellige meet & greet met muziek en een hapje en drankje. Regelmatig worden er wisselende activiteiten georganiseerd.

Kijk op www.out.frl voor actuele informatie en de volledige agenda van RBH.

OUT.frl wordt georganiseerd door Stichting Regenboogbelang Heerenveen.

RBH start luisterlijn

Wim Swart en Yvonne IJtsma, twee van de vrijwilligers van Regenboogbelang Heerenveen, onthulden de poster van de RBH Luisterlijn.

Stichting Regenboogbelang Heerenveen is sinds 1 maart gestart met de RBH Luisterlijn. 

De luisterlijn is er voor vragen over je seksuele geaardheid, maar ook als er problemen zijn in je omgeving waardoor je niet jezelf kunt zijn. Ook als je gewoon even behoefte hebt aan een luisterend oor, dan kun je vanaf nu bellen met de RBH Luisterlijn.

De RBH Luisterlijn is er voor iedereen, van jong tot oud, en kan anoniem gebeld worden. Vrijwilligers van de stichting horen graag als er iets is waar je mee zit. Voor specifieke vragen of problemen kan de luisterlijn ondersteunen met uitzoeken welke hulp nodig is. 

De RBH Luisterlijn is een initiatief van Regenboogbelang Heerenveen in samenwerking met maatschappelijke partners. De stichting is actief in gemeente Heerenveen en richt zich op thema’s die betrekking hebben op LHBTI. Kijk voor meer informatie op www.rbh.frl/luisterlijn.

OUT.frl online activiteiten

HEERENVEEN – Stichting Regenboogbelang Heerenveen organiseert op 12 februari de online OUT.frl Valentijndsbingo.

Twee van de vaste activiteiten van RBH is het organiseren van de maandelijkse OUT.frl ontmoetingsavonden en de Rainbow Specials filmavonden in de Bios Heerenveen. Helaas kunnen deze vanwege de huidige corona maatregelen niet plaatsvinden. RBH vindt het belangrijk om ook in deze gekke tijden in Heerenveen activiteiten aan te bieden voor LHBTI’s. Daarom worden er ook de komende maanden diverse online activiteiten georganiseerd, waaronder een bingo, online borrel en een thema pubquiz. De Bingo staat op vrijdag 12 februari in het teken van valentijn, een gezellige online avond waarbij mooie prijzen zijn te winnen zoals een diner- en kledingbon.

Kijk voor meer informatie over de bingo en hoe aan te melden op de pagina van OUT.frl.

Uitreiking Regenboog Aanmoedigingsprijs

Pieter Post (links) kreeg de Regenboog Aanmoedigingsprijs uit handen van voorzitter van de stichting Regenboogbelang Heerenveen.

HEERENVEEN – Pieter Post, predikant van de doopsgezinde gemeente in Heerenveen, is de eerste winnaar van de Regenboog Aanmoedigingsprijs.

De prijs is maandagochtend bij de start van de eerste Regenboogweek Heerenveen uitgereikt door de stichting Regenboogbelang Heerenveen, die het initiatief ervoor heeft genomen. Post hees daarbij samen met wethouder Jelle Zoetendal de regenboogvlag bij het gemeentehuis en werd vervolgens verrast met de Regenboog Aanmoedigingsprijs. Die bestaat uit een bos bloemen en een regenboogspeldje.

De aanmoedigingsprijs wordt uitgereikt aan een initiatief of persoon die het afgelopen jaar heeft bijgedragen aan het bespreekbaar maken en de acceptatie van LHBTI+ onderwerpen in de regio Heerenveen.

Post creëerde de afgelopen jaren meerdere gelegenheden om het LHBTI+ thema onder de aandacht te brengen en bespreekbaar te maken. Zo hield hij in het najaar van 2019 bijeenkomsten over gender in de bijbel, de theologie en in de cultuurfilosofie. Bij de start van de Regenboogweek Heerenveen ging hij hier nogmaals op in.

Samen met wethouder Jelle Zoetendal (rechts) hees predikant Pieter Post maandagochtend de regenboogvlag bij Crackstate bij de start van de eerste Regenboogweek Heerenveen.

Themadiensten

Daarnaast heeft de predikant themadiensten gehouden rond de kerstdagen. ,,We vinden als stichting deze inzet een prachtig voorbeeld en de prijs meer dan verdiend”, aldus stichting Regenboogbelang Heerenveen.

,,De stichting Regenboogbelang Heerenveen hoopt door het uitreiken van de jaarlijkse aanmoedigingsprijs ook andere personen en initiatieven te motiveren om zich in te zetten voor een inclusieve samenleving waar iedereen geaccepteerd en gerespecteerd wordt en zich veilig voelt om zichzelf te zijn.”

RBH winnaar vrijwilligersprijs Zilveren Duim

De prijswinnaars van de vrijwilligersprijs Zilveren Duim van de gemeente Heerenveen, welzijnswerk Caleidoscoop en de Heerenveense Courant zijn zaterdag 3 oktober gehuldigd.

Het Regenboogbelang Heerenveen won bij de categorie groepen de eerste prijs.

Aanvankelijk zou de prijsuitreiking net als elk jaar in maart plaatsvinden bij restaurant Hof van de Koning in Heerenveen. Vanwege coronatijd kon dat toen niet doorgaan. Nu kregen zij dan alsnog hun beloning voor hun vrijwilligerswerk. In totaal waren er zes categorieën: individueel, groepen, de publieksprijs individueel en groepen en de aanmoedigingsprijs individueel en groepen.

Bij de groepen kreeg de Stichting Regenboogbelang Heerenveen de aanmoedigingsprijs. Zij bestaan sinds anderhalf jaar en tellen vijftien vrijwilligers.

„Dit is een hele mooie beloning”, glunderde voorzitter Evert Haagsma. „En een prachtig begin van de eerste editie van de Regenboogweek Heerenveen van 5 tot 11 oktober.”

(Tekst Jitze Hooghiemstra/foto Max van Gelder)

Regenboogweek Heerenveen 2020

Van 5 tot en met 11 oktober organiseert Stichting Regenboogbelang Heerenveen voor de eerste keer de Regenboogweek in Heerenveen. Een week vol kleur!

Jaarlijks is op 11 oktober de internationale Coming Out Dag. Op die dag wordt er over de hele wereld de regenboogvlag gehesen om te vieren dat iedereen het hele jaar door zichzelf moet kunnen zijn. Helaas is dit nog steeds niet vanzelfsprekend. Ook in Regenbooggemeente Heerenveen is het hijsen van de vlag inmiddels een kleurrijke traditie. Naast dit symbolische moment zijn er dit jaar in de week van 5 – 11 oktober 2020 uiteenlopende activiteiten gericht op de LHBTI+ gemeenschap in de regio. Dit alles met als doel het stimuleren van een inclusieve samenleving waar iedereen geaccepteerd en gerespecteerd wordt. Uiteraard is iedereen van harte welkom!

Op het programma staan onder andere een filmavond, jongerenmiddag, themabijeenkomst, kerkdienst en ontmoetingsavond. Daarnaast wordt er dit jaar voor het eerst de Regenboog aanmoedigingsprijs uitgereikt aan een initiatief of persoon die afgelopen jaar heeft bijgedragen aan het bespreekbaar maken en de acceptatie van LHBTI+ onderwerpen in regio Heerenveen.

Alle activiteiten tijdens de Regenboogweek 2020 zijn afgestemd op de Covid-19 maatregelen. Het programma wordt op 11 september bekend gemaakt via www.rbh.frl/regenboogweek.

Rainbow Specials op dinsdag!


Vanaf 4 augustus start Stichting Regenboogbelang Heerenveen in samenwerking met De Bios Heerenveen weer met de filmavonden Rainbow Specials. Op de eerste dinsdag van de maand (was voorheen op woensdag) kun je kijken naar een geselecteerde film uit het brede aanbod van de LHBTI+cinema.

Op dinsdag 4 augustus om 20.00 uur trappen we af met de film Departure (drama, familiefilm). De entree is 6,00 euro. I.v.m. de Covid-19 maatregelen is vooraf reserveren via de website van De Bios noodzakelijk (Vanwege de RIVM regels is geen pauze en na de film is geen nazit mogelijk).

Kijk op www.rbh.frl/rainbowspecials voor de actuele programmering.