Interview Ross-Aäron Royaards

Wil je je voorstellen?

Ik ben Aäron Royaards, 54 jaar en geboren in de gemeente Dwingeloo in Drenthe. Na de middelbare school heb ik op de kunstacademie in Kampen het vak schilderen gevolgd. Ik wist daarna niet goed hoe ik een carrière als kunstschilder moest opbouwen, dus sloeg ik een ander pad in. Ik koos voor de Hbo-opleiding sociaal juridische dienstverlening en ging werken voor en met vluchtelingen. Ik zat nog een half jaar op de Koninklijke Militaire Academie (KMA). Daarna werkte ik als sociaal juridisch adviseur voor gewonde veteranen/ ex-militairen, en als beleidsmedewerker Veteranenzorg bij Defensie. Deze banen brachten mij ook in contact met veteranen en beroepsmilitairen. Vanuit interesse en omdat ik diepgang miste in mijn werk, ging ik in 2010 theologie studeren aan de toen nog katholieke Radbouduniversiteit in Nijmegen. Sinds drie jaar woon ik in Heerenveen en werk als zorgondersteuner in de ouderenzorg. Verder ben ik veel te vinden in de katholieke Heilige Geestkerk in Heerenveen en bezoek ik regelmatig kloosters.

Is hoe ‘Hoe Alex ontwaakte’ gebaseerd op waar gebeurde gebeurtenissen?

Soms wel, maar het is een verzonnen verhaal; het is een roman. Er zitten wel elementen in van dingen die ik of een ander hebben beleefd, maar niets is één op één te herleiden naar bestaande personen. Ook komt de discotheek de Roze Wolk in het verhaal voor. Die heeft echt bestaan, maar ik heb er wat betreft de muziek een eigen draai aan gegeven. Er zitten enkele overeenkomsten in met mijn eigen leven. De hoofdpersoon Alex heeft bijvoorbeeld ook op de KMA gezeten, maar in tegenstelling tot hem ben ik geen landmachtofficier geworden! Ik ging destijds naar de KMA omdat ik graag uitgezonden wilde worden naar voormalige oorlogsgebieden om mee te helpen aan wederopbouw, maar ook vanwege de saamhorigheid, het avontuur en de romantiek die er om heen hangt. Maar al snel bleek dat het praktische leidinggeven niets voor mij is. Maar ik heb daar wel veel geleerd over doorzettingsvermogen en dat je altijd meer kunt dan je denkt.

Het is een lijvig boek (442 pagina’s) geworden: kan je in het kort zeggen waar het verhaal over gaat?

Het gaat over vier mannen wiens leven met elkaar verstrengeld raken. Alex, de hoofdpersoon worstelt met zijn identiteit en besluit om naar de KMA te gaan. Als luitenant wordt hij uitgezonden naar Afghanistan. Hij is een wat gekweld persoon door wat hij in zijn jeugd heeft meegemaakt. Hij is als een bloem die nog niet is opengegaan. Hij is de persoon die zelf meerdere malen ontwaakt, maar hij is ook de vonk die anderen doet ontwaken. Hij worstelt met seksualiteit, onder andere vanwege zijn geloof. Door de ontmoeting met Benny ontdekt hij dat hij homoseksueel is. De derde persoon is de Texaanse Jake. Kenmerkend voor al deze mannen is dat zij op zoek zijn naar, maar ook worstelen met liefde. De vierde persoon Ryuichi, met een Japanse achtergrond, levert zijn eigen unieke bijdrage aan het verhaal. Over dit personage heb ik veel positieve reacties gehad, terwijl ik deze pas op het laatst in het verhaal heb gevoegd. Om deze vier mannen spelen dus allerlei verwikkelingen.

Wanneer en waarom ben je met het boek begonnen?

Ik heb altijd al een boek willen schrijven, maar kwam nooit verder dan wat korte verhalen. In 2013 ben ik begonnen. Ik had toen een diep verlangen om te schrijven over een diepgevoelde liefdevolle vriendschap die zou beginnen in een legertent. Het aparte wereldje van het leger en de kameraadschap hebben mij nooit losgelaten. Het verhaal begon met dagdromen, totdat ik dacht: waarom schrijf ik het niet op? En zo begon het balletje te rollen. Verder kon ik ook mijn passie voor muziek en kunst kwijt in dit boek. Muziek is ook heel belangrijk voor veteranen, omdat het zoveel herinneringen oproept, pijnlijke, maar ook mooie. Alle hoofdpersonen zoeken naar de ware liefde en naar een thuis. Zullen ze dit ook vinden aan het eind van het boek? Voor mij persoonlijk is het antwoord in ieder geval duidelijk: Gods huis is mijn thuis. En daar is ook mijn geliefde.

Het geloof speelt inderdaad een duidelijke rol in het boek. Waarom vind je dit belangrijk in het kader van ontwaken?

Voor mij is geloof heel belangrijk. God is alles! Ik wil aan mensen graag iets van het christelijk geloof laten zien. Dat vind ik mooi. God speelt een hoofdrol in het ontwaken; Hij heeft ons geschapen en hoe dichter je bij God staat des te makkelijker gaat het ontwaken. En ik wilde ook laten zien dat het christelijke geloof veel meer is dan ‘Sodom en Gomorra en het wijzende vingertje van de kerk’, hoewel ik de negatieve kanten van de kerk ook benoem. Bij Benny zie je als hij samen met Alex aan het bidden is hoe je God echt kan ervaren. Dat is zeker een autobiografisch element in het verhaal.

Waar speelt het verhaal zich af?

Inclusief de proloog speelt het zich af in Mesopotamië uit de tijd van de Bijbelverhalen over koning David. Daarna spelen delen van de roman zich af in Nederland, Afghanistan, Amerika en Japan.

Heb je een speciale doelgroep voor ogen met dit boek?

Natuurlijk hoop ik op een breed publiek. Maar ik heb toch ook speciaal mensen voor ogen die met hun geloof worstelen, en/of die bi- of homoseksueel zijn. En ik vraag me nog steeds af waarom er in Godsnaam zo moeilijk wordt gedaan over homo- bi- en transseksualiteit. Sommige ge- en verboden uit de Bijbel worden gezien als ‘niet meer van deze tijd’, bijvoorbeeld dat vrouwen in de kerkdienst niet mogen spreken. En terecht. Maar wanneer het gaat over homoseksualiteit moeten de teksten hierover ineens letterlijk genomen worden. Waarom wordt er niet met gelijke maat gemeten?

Hoe ga je om met schrijven en schrappen?

Ik schrijf eigenlijk zoals ik ook schilder. Het begint met beelden en tekstflarden, maar tegelijkertijd heb ik wel een vage hoofdlijn, een filmscript als het ware in mijn hoofd. En al die flarden schuif ik dan als een puzzel in elkaar. In het boek zie je dat soms ook terug als ik terugspring in de tijd. En wat betreft schrappen, ja dat heb ik zeker ook gedaan. Voor een bepaald personage, waar ik nu niet teveel over wil zeggen, heb ik het einde veranderd.

Ben je bezig met een nieuw boek?

Nee, ik heb wel wat losse flarden en oude korte verhaaltjes op papier staan waar ik misschien nog iets mee moet. Maar eerst wil ik graag overpeinzingen over het christelijk geloof op papier zetten.

Titel : Hoe Alex ontwaakte
Uitgeverij: Van Warven, Kampen
ISBN 978 94 93288 26 3