Opinie Trouw: “Niet de vlag, maar schijntolerantie is het echte probleem”.


Artikel van de voorzitter van Stichting Regenboogbelang Heerenveen over de Friese ‘vlaggendiscussie’ in de Trouw van 5 september 2019.